Về Học Piano Vui

Học Piano Vui là chuyên trang giáo dục cung cấp các khoá học Piano và Âm Nhạc online. Học Piano Vui cũng thiết kế và bán các sản phẩm phục vụ cho việc dạy và học Piano. Học Piano Vui là sản phẩm của của Cô Nguyễn Lê Kim Ngân, pianist, giáo viên Piano, và nhà nghiên cứu giáo dục với hơn 15 năm kinh nghiệm sáng lập. Cô đồng thời là sáng lập viên của trang Tôi Dạy Piano và dự án Teach For Growth. Ngoài ra, các vấn đề kĩ thuật là do anh Nguyễn Trọng Đăng Trình phụ trách.