Giảm giá!

BINGO QUÃNG CÂY THÔNG VUI VẺ

110.000đ 80.000đ

Một bộ trò chơi gồm 4 tấm thẻ (có thể sử dụng cho nhóm 4 học sinh hoặc lớp 1 kèm 1) và một bảng tên quãng 16 tấm.

Mô tả

Với bộ Bingo Quãng Cây Thông Vui Vẻ này, trẻ sẽ vừa học vừa chơi, thông qua nhận biết về quãng, một trong những yếu tố đầu tiên để học đọc nốt được hiệu quả và vững chắc.

Một bộ trò chơi gồm 4 tấm thẻ (có thể sử dụng cho nhóm 4 học sinh hoặc lớp 1 kèm 1) và một bảng tên quãng.

Cách chơi rất đơn giản:

Chuẩn bị: In các tấm thẻ Bingo ra và chia cho các học sinh.  In tấm hình quả châu và tấm các tên quãng thành 2 mặt, cắt ra thành những mảnh nhỏ.  Giáo viên có thể thực hiện nhiệm vụ hô tên quãng hoặc chỉ định một học sinh trong lớp.

Thực hiện: Với mỗi lần bốc tấm thẻ tên quãng, giáo viên/hoặc một học sinh chỉ định sẽ đọc tên quãng và các học sinh còn lại sẽ cover các ô vuông cặp nốt có thể hiện giống như quãng đã đọc tên.  Ai có thể cover một hàng ba, dọc hoặc ngang hoặc chéo sẽ về đích trước.