Kế Hoạch Tập Luyện Piano – Công cụ hỗ trợ tập luyện

50.000đ

Với bảng kế hoạch tập luyện Piano, trẻ sẽ dễ dàng theo dõi việc tập đàn ở nhà của mình cũng như giáo viên và phụ huynh có thể hỗ trợ trẻ tập đàn thường xuyên và đều đặn hơn.

Độ tuổi phù hợp sử dụng: 9 đến 16 tuổi

Danh mục:

Mô tả

Với bảng kế hoạch tập luyện Piano, trẻ sẽ dễ dàng theo dõi việc tập đàn ở nhà của mình cũng như giáo viên và phụ huynh có thể hỗ trợ trẻ tập đàn thường xuyên và đều đặn hơn.

Độ tuổi phù hợp sử dụng: 9 đến 16 tuổi