Bộ sách Bé Chơi Piano | Tô màu cắt dán

100.000đ

Sheet Piano Song Tấu Bé Chơi Piano dành cho cấp độ căn bản, lứa tuổi 4 đến 7 tuổi.

Mục tiêu:

 • Nhận biết nốt nhạc Đồ Rê Mi trên khoá Sol.
 • Làm quen với tiết tấu hình nốt đen, trắng
 • Chơi đúng nhịp
 • Phát triển các kỹ năng kết hợp tay – mắt
 • Phát triển các kỹ năng vận động tinh của ngón tay

Bộ sản phẩm gồm có:

 • Sheet bài Bé Chơi Piano (có phần đệm piano song tấu)
 • Tập tô và cắt dán
 • Link nhạc nền mp3

Mô tả

Sheet Piano Song Tấu Bé Chơi Piano dành cho cấp độ căn bản, lứa tuổi 4 đến 7 tuổi.

Mục tiêu:

 • Nhận biết nốt nhạc Đồ Rê Mi trên khoá Sol.
 • Làm quen với tiết tấu hình nốt đen, trắng
 • Chơi đúng nhịp
 • Phát triển các kỹ năng kết hợp tay – mắt
 • Phát triển các kỹ năng vận động tinh của ngón tay

Bộ sản phẩm gồm có:

 • Sheet bài Bé Chơi Piano (có phần đệm piano song tấu)
 • Tập tô và cắt dán
 • Link nhạc nền mp3