Thẻ Âm Hình Cao Độ – Level 1

70.000đ

Gồm 12 thẻ – 6 thẻ cho tay phải và 6 thẻ cho tay trái.

Phù hợp với lứa tuổi 4 đến 7 tuổi.

Level 1 – Căn bản

Mô tả

Gồm 12 thẻ – 6 thẻ cho tay phải và 6 thẻ cho tay trái.  Phù hợp với lứa tuổi 4 đến 7 tuổi.
Một số cách sử dụng tham khảo:
1. Chơi Theo Âm Hình => Luyện tập kết hợp tay & mắt
B1- In thẻ ra, cắt theo hình chữ nhật, sau đó cho trẻ chọn 1 tấm bất kỳ trong 2 nhóm màu và đặt lên đàn.
B2 – Đặt 2 tay lên giá đàn hoặc tại một mặt phẳng nào trên đàn, sau đó các ngón tay di chuyển theo số ngón tay bắt đầu và hình nốt nhạc có trên thẻ.
B3 – Đặt 2 tay xuống đàn Piano trên vị trí nốt Đô hoặc nốt Son và bắt đầu chơi âm hình có trên thẻ. Tiết tấu có thể chơi là đen-đen-đen-đen-tròn
 
2. Luyện Tai Nghe => Nhận biết hướng di chuyển của nốt nhạc
B1 – Thực hiện tương tự như trên
B2 – Bày các tấm thẻ ra trên mặt phẳng
B3 – Chơi cho trẻ nghe 1 (hoặc 2, tuỳ năng lực) trong các tấm thẻ
B4 – Trẻ nghe và chọn ra tấm thẻ đã được chơi, hát lại các cao độ đã nghe.
B5 – Trẻ đặt lên đàn và chơi lại (nếu muốn)