Tập Tô Nốt Nhạc Khoá Fa

20.000đ

Tập tô nốt khoá Fa được thiết kế phù hợp với lứa tuổi từ 4 đến 9 tuổi, hoặc được sử dụng quả tuỳ theo mục đích giảng dạy.

Nội dung gồm 17 trang, hình ảnh to rõ, chi tiết đẹp.

Lưu ý: vì tập tô nhỏ nên đơn vị giao hàng chỉ nhận tối thiểu 10 cuốn 1 lần.

Mô tả

Học đọc khoá Fa nay đã vui hơn và nhiều màu sắc hơn với tập tô nốt khoá Fa của Học Piano Vui. Được thiết kế phù hợp với lứa tuổi từ 4 đến 9 tuổi, tập tô nốt khoá fa Que kem 7 màu hứa hẹn sẽ mang đến những tiết học thật nhiều thú vị cho các bạn nhỏ.

Nội dung gồm 20 trang, hình ảnh to rõ, chi tiết đẹp.

Lưu ý: vì tập tô nhỏ nên đơn vị giao hàng chỉ nhận tối thiểu 10 cuốn 1 lần.