TẬP TÔ NỐT NHẠC – KHỦNG LONG KHOÁ SOL

20.000đ

Dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Tập tô nốt kết hợp với tô màu hình các chú khủng long sẽ là một sự lựa chọn rất tuyệt vời để các bé học đọc nốt trên 5 dòng kẻ.

Tập gồm 19 trang, giấy tốt, bìa in màu đẹp.

Lưu ý: vì tập tô nhỏ nên đơn vị giao hàng chỉ nhận tối thiểu 10 cuốn 1 lần.

Mô tả

Dành cho các bạn nhỏ lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Tập tô nốt kết hợp với tô màu hình các chú khủng long sẽ là một sự lựa chọn rất tuyệt vời để các bé học đọc nốt trên 5 dòng kẻ.

Tập gồm 19 trang, giấy tốt, bìa in màu đẹp.

Lưu ý: vì tập tô nhỏ nên đơn vị giao hàng chỉ nhận tối thiểu 10 cuốn 1 lần.